Sørnorsk filmsenter forvaltar tilskot til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm i Agderfylka og Telemark.
Sørnorsk Filmsenter AS
Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand S

post@sornorskfilm.no

Daglig leder:
Kirsten Bonnén Rask
kirsten@sornorskfilm.no
+47 918 08 221


Velkommen til Sørnorsk Filmsenter

Sørnorsk filmsenter har vært i drift siden 1. september 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, kompetansehevende tiltak samt til tiltak for barn og unge. Med midler fra Cultiva forvalter vi også noen midler til utvikling av interaktive produksjoner, tv-serier og langfilm.

Sørnorsk Filmsenter AS er fra og med 2008 godkjent av staten som regionalt filmsenter og har i 2014 4,5 mill. til støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm, bransjefremmende tiltak og utvikling av unge talenter.


Alle profesjonelle filmskapere med tilhørighet i regionen kan søke støtte til prosjekter fra filmsenteret. Videre kan filmskapere som ønsker å fortelle en historie fra regionen, og vil produserer sitt prosjekt i tilknytning til det etablerte produksjonsmiljøet i regionen, søke tilskudd fra Sørnorsk Filmsenter AS.


Alle prosjekter vil bli individuelt behandlet og vurdert utfra en kunstnerisk og profesjonell vurdering samt utfra forankring, tematikk eller eventuell annen tilhørighet til regionen. Sørnorsk filmsenter AS har som mål å bygge opp om en bæredyktig bransje og vi krever en uttelling i bransjen i Aust- og Vest Agder samt Telemark for at prosjekter kan få støtte. Filmskapere som bor og virker i regionen vil bli prioritert.


Der er 3 årlige tildelingsrunder. Kun rejsestøtter behandles løpende. Oplysninger om næste søknadsfrist findes under aktuellt.

-----------------------------------------------

 

 


Sørnorsk filmsenter eies av Kristiansand kommune (40%),

Vest-Agder fylkeskommune (30%),

Aust-Agder fylkeskommune (20%)

og Arendal kommune (10%).

Og Telemark Fylkeskommune er tilknyttet

i en 3-årig forsøksperiode fra 2011-2013.


Eierne er ansvarlige for driftstilskudd, mens midler til diverse filmformål og bransjeutvikling (se tilskuddsordninger) kommer som statstilskudd fra Kulturdepartementet og fra stiftelsen Cultiva.

 

Kontakt oss på e-post: kirsten@sornorskfilm.no eller mobil 918 08 221

dersom du trenger informasjon, har et prosjekt under utvikling,

skal i gang med produksjon, skriver på et manus eller bare er nysgjerrig

på hva Sørnorsk filmsenter kan tilby av støtteordninger på filmområdet.

 

Sørnorsk filmsenter AS har besøksadresse i 3. etasje i Aladdin kino,

Kongensgt. 6, 4610 Kristiansand.


Postadressen er: Kongensgt. 6, 4610 Kristiansand.

Aktuelt »