Sørnorsk filmsenter forvaltar tilskot til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm i Agderfylka og Telemark.
Sørnorsk Filmsenter AS
Kongensgate 6
N-4610 Kristiansand S


Daglig leder:
Kirsten Bonnén Rask
kirsten@sornorskfilm.no
+47 918 08 221


Velkommen til Sørnorsk Filmsenter

Sørnorsk filmsenter forvalter midler til brug støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm. Samt midler til kompetansehæving i form af støtte til reiser, kurser mv.
Støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm samt kompetansehæving kan søkes af alle profesjonelle filmskapere, som er bosat i Telemark og Agderfylkene. Filmskapere som er bosat utenfor disse fylker kan søke, hvis temaet/innspilning foregår i et af de tre fylker. Der kan i så fald søkes til udgifter til bruk af studio, leie af utstyr eller bruk av regionale filmarbeidere. Prosjekter med regional forankring prioriteres højest.

Støtte tildeles i 3 søknadsrunder årligt. Frist for søknad findes under Aktuelt. Søknader skal sendes inn via søknadssystemet - link findes til venstre på forsiden. Det er muligt at tage kontakt med daglig leder på kirsten@sornorskfilm.no om søknaden innen der søkes. 

------------

Sørnorsk filmsenter as eies af 

Kristiansand kommune (40 %)
Vest-Agder fylkeskommune (30%)
Aust-Agder Fylkeskommune (20%)
Arendal kommune (10%)
Telemark fylkeskommune er inne i en 4-årig prøveperiode 2011-2014.

Eierne er ansvarlige for driftstilskudd til filmsenteret.Aktuelt »